Ceník hrobnické služby a práce

Hrobnické služby a práce

 

5.  Společný hrob

 
5.1. Uložení urny do společného hrobu 840,-Kč
 

6.  Uložení urny do hrobu, případně její vyjmutí

6.1. Uložení a evidence urny 158,-Kč
 

7.   Vložení betonových schránek do hrobu

7.1. Dodání a uložení schránky pro 2 urny 558,-Kč
7.2. Dodání a uložení schránky pro 4 urny 738,-Kč
7.3. Dodání a uložení schránky pro 6 uren 945,-Kč
Kompletní zajištění této služby včetně odvozu přebytečné zeminy.
7.4. Schránka 2 urny 280,- Kč
7.5. Schránka 6 uren 650,- Kč
   
8.  Výkop a zához hrobu
8.1. Hrob hluboký 150-160 cm 3.950,-Kč
8.2. Hrob hluboký 180-210 cm 4.700,-Kč
8.3. Úprava hrobu a okolí po pohřbu 575,-Kč
8.4. Druhá úprava - formování hrobu 460,-Kč
8.5. Příplatek v zimním období za promrzlou zeminu (od 01.11. - 01.04.) včetně použití techniky 1.500,-Kč
8.6. Výkop a zához hrobu na hřbitovech mimo správu smluvní cena dle druhu kopaného materiálu na př. (Rychnov, Krásná, Dalešice, Rádlo) 4.500,- až 5.500,-Kč
(Malá Skála, Sněhov apod. ) 4.800,- až 6.720,-Kč
8.7. Likvidace pomníku Hřbitovní správou 1.300,-Kč
   
9.  Ostatní služby
9.1. Rozebrání hrobového příslušenství 600,-Kč
9.2. Postavení pomníku do původního stavu 1.200,-Kč
9.3. Čištění pomníku 600,-Kč
9.4. Prodej písku (1 kolečko) 60,-Kč
9.5. Otevření hrobky 2.160,-Kč
9.6. Zavření hrobky 1.080,-Kč
9.7. Dekorace 414,-Kč
9.8. Úklid sněhu 1.020,-Kč
9.9. Čištění vnitřního prostoru hrobky Smluvní cena
9.10. Montáž náhrobní lampy nebo vázy 100,-Kč
9.11. Montáž celého kompletu 180,-Kč
 

10.  Exhumace včetně výkopu a záhozu hrobu

10.1. Zetlelé ostatky 4.880,- Kč
10.2. Nezetlelé ostatky 6.900,- Kč

 

11.  Dodatek

11.1. Urnová schránka - úřední obal 180,- Kč

11.2.

Přesypání popela do nové urny vč. zalepení 240,- Kč

11.3.

Za ostatní hřbitovy se pro účely tohoto ceníku považují Rýnovice-03, Proseč-04, Paseky-05, Vrkoslavice-06, Kokonín-07
 

12.  Poskytování informací

12.1. Vyhledávání informací v archivu Hřb. správy 40,- až  200,-Kč
 

13.  Ostatní práce a výkony

13.1. Hodinová sazba - 1 pracovník 250,-Kč
 
CENY JSOU UVEDENÉ VČETNĚ PLATNÉ DPH
^