Ceník hrobnické služby a práce

Hrobnické služby a práce

 

5.  Společný hrob

S DPH 21% Bez DPH
5.1. Uložení urny do společného hrobu – hrobky 940,-Kč 777,- Kč
 

6.  Uložení urny do hrobu (vyjmutí)

6.1. Uložení a evidence urny 188,-Kč 155,-Kč
 
7.  Výkop a zához hrobu
7.1. Hrob hluboký 150-160 cm 11.233,-Kč 9.768.-Kč
7.2. Hrob hluboký 180-210 cm 12.510,-Kč 10.878,-Kč
7.3. Úprava hrobu a okolí po pohřbu 1.210,-Kč 1.000,-Kč
7.4.

Příplatek za zimní podmínky vč.použití potřebné techniky

2.904,-Kč 2.400,-Kč
7.5. Výkop a zához hrobu na hřbitově mimo Jbc včetně dopravy pracovníků: 150-160CM 12.510,-Kč 12.510,-Kč
Výkop a zához hrobu na hřbitově mimo Jbc včetně dopravy pracovníků: 180-210CM 13.786,-Kč 11.988,-Kč
7.6. Likvidace pomníku dle velikosti od 2.900,-Kč 2.397,-Kč
   
8.  Ostatní služby
8.1. Prodej písku (jedno kolečko) 280,-Kč 231,-Kč 
8.2. Otevření + uzavření hrobky 3.630,-Kč 3.000,-Kč 
8.3. Dekorace hrobky při pohřbu 605,-Kč 500,-Kč
8.4. Čištění vnitřního prostoru hrobky Smluvní cena Smluvní cena 
 

9.  Exhumace vč. výkopu a záhozu hrobu

9.1. Zetlelé ostatky 11.233,- Kč 9.768,- Kč 
9.2. Nezetlelé ostatky 12 .947,- Kč 10.700,- Kč 

 

10.  Další služby

10.1. Urnová schránka - úřední obal 180,- Kč 149,- Kč 

10.2.

Přesyp popela do nové urny vč. zalepení 250,- Kč 207,- Kč 
 

CENY UVEDENY VČETNĚ PLATNÉ VÝŠE DPH

^